Omschrijving

Onze provincie Limburg beschikt over heel wat logistieke troeven. Een 7-tal scholen in Limburg zetten in op Logistiek binnen duaal leren. Uit de gesprekken met de scholen blijkt dat scholen zoekende zijn en het niet altijd eenvoudig is om alle competenties op de werkvloer te behalen.

Daarom organiseren we op vrijdag 22 maart om 14u00 tot maximum 15u30 een overleg in Thor Central met de scholen die een aanbod hebben in Logistiek duaal. Op het einde van het overlegmoment willen we graag landen met, een concreet actieplan vertrekkende vanuit de geformuleerde knelpunten, dat we stapsgewijs zullen uitrollen.

Agenda

  • Stand van zaken in elke school – gedetecteerde knelpunten
  • Toelichting FOD WASO project – JIL (Jongeren in Logistiek) – Wim Elst van SFTL
  • Stand van zaken rond ladingszekering
    • Welke info hebben we tot nu toe verzameld
    • Hoe gaan we hier nu verder mee aan de slag
  • Stand van zaken aanbod XR-logistiek
  • Prioriteiten actieplan

Doelgroep

Directie, trajectbegeleiders, leraren,… die met Logistiek duaal leren bezig zijn.

Praktisch

Wanneer?
Vrijdag 22 maart 2024

Van 14u tot maximum 15u30.

Waar?
Thor Central Genk

Inschrijven?

Dit kon tot en met woensdag 20 maart 2024.

Partners