Omschrijving

Servo-drives in motoren kunnen verschillende toepassingen hebben in een automatisatieproces.

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met dit project. Deelnemende leraren geven aan, dat het zeer moeilijke materie is. In 2019-2020 gaan we verder aan de slag met het project.

In de eindfase is het opzet dat scholen/deelnemers per school of in verschillende groepjes een projectbundel afleveren (probleemstelling, stappenplan en tekening) zodat de opgebouwde kennis en expertise met elkaar gedeeld wordt.

Doelgroep

  • Elektrische installatietechnieken 5-6 tso
  • Elektromechanica 5-6 tso
  • Industriële wetenschappen  5-6 tso

Partners