Omschrijving

In het schooljaar 2014-2015 hebben scholen individueel een stappenplan opgesteld om te voldoen aan de voorwaarden van de conceptnota “De (her)waardering van het diploma lassen” opgesteld door FTML en RTC Limburg. Elke school heeft een engagement aangegaan en een stappenplan opgemaakt in functie van “de ondersteuning van het Limburgs lasonderwijs via een geïntegreerde aanpak”, zodat ze zouden zorgen voor een adequate infrastructuur en dat leerkrachten de nodige kwalificaties zouden behalen volgens de IIW structuur.

De afspraak voor volgend schooljaar is dat de scholen die zijn ingestapt, een laatste kans krijgenom een M1 en een M2 te behalen in het eersteb trimester van het schooljaar.

De afspraak was dat scholen de ontbrekende kwalificaties nog konden behalen in 2017-2018. Omwille van de verhuis van het laslabo naar de T2-campus waren er capaciteitsproblemen, vandaar dat we met VDAB en LIMTEC+ (vroegere FTML) hebben afgesproken dat leerkrachten zich nog kunnen inschrijven in het eerste trimester van het schooljaar 2018-2019 om de overige kwalificaties te behalen. Daarna wordt het traject afgerond.

Doelgroep

Leerkrachten uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit / studierichtingen Lassen

Praktisch

Voor meer informatie kan je altijd contact met ons opnemen.

Partners

 

Andere projecten binnen het studiegebied ME – Lassen