Omschrijving

Meer en meer lasbedrijven krijgen te maken met normering en kwaliteitssystemen. Belangrijk is dus dat leerlingen vertrouwd raken met deze systemen. Daarom werd er i.s.m. het BIL een traject uitgetekend wat in 3 fases zal verlopen voor scholen die de studierichting lassen aanbieden.

 • Fase 1 – 8/01/2019 TTT voor leerkrachten i.k.v. gebruik van een kwaliteitshandboek – 500 euro incl. handboek
  Na de TTT is de nodige know how aanwezig bij de leerkracht om als FPC-coördinator te fungeren en een kwaliteitssysteem op school samen met de leerlingen te implementeren.
  Duur: 13u00 tot 16u30
  Locatie
  : T2-campus
 • Fase 2 – pre-audit (optioneel) – 400 euro per school
  Het BIL bezoekt de school en stelt een GAP-analyse op: Waar staat de school in relatie tot het gewenste resultaat? Wat zijn de sterke en zwakkere elementen in het huidige kwaliteitssysteem?
 • Fase 3: audit – 400 euro per school
  In de eindfase komt het BIL naar de school voor een technische audit om te kijken hoe alles geïmplementeerd werd en de leerlingen conform het systeem werken.

Doelgroep

Scholen en leerkrachten uit het studiegebied Mechanica-elektriciteit / studierichtingen Lassen, 3de graad bso/tso/buso/dbso

Partners