10-dagen regeling

Inschrijven    Aanbod 10-dagenregeling CNC-brochure

De principes van de 10-dagenregeling VDAB voor het schooljaar 2017-2018

•    De infrastructuur in de competentiecentra van VDAB wordt gratis ter beschikking gesteld. 
•    De opleiding wordt gegeven door de leerkracht zelf, er moet een link zijn met de competenties die voorkomen in het leerplan.
•    De leerkracht volgt een gratis verplichte wegwijssessie over het opleidingscentrum en de infrastructuur die aan hen wordt toevertrouwd. 
•    Tijdens de wegwijssessie wordt de werkpostfiche opgemaakt.
•    Indien nodig kunnen er schaduwdagen georganiseerd worden.
•    De school is verantwoordelijk om na te gaan welke persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.

Welke leerlingen kunnen gebruik maken van het aanbod?

Het aanbod geldt voor leerlingen die in hun finaliteitsjaar zitten en een studie volgen die aansluit bij de opleidingsinfrastructuur in het opleidingscentrum. 

Volgende jaren worden als finaliteitsjaren gezien: 

• Het tweede leerjaar van de derde graad BSO/TSO 
• De derde leerjaren van de derde graad BSO 
• Opleidingen Secundair-na-Secundair van het TSO 
• De ABO / Integratiefase OV3 
• De vijfde leerjaren OV3 van BuSO 
• DBSO en Leertijd 

Hoe kan je inschrijven?

Inschrijven kan uitsluitend via de website van het Regionaal Technologisch Centrum (RTC) in de provincie waar het opleidingscentrum gelegen is.  

Inschrijven 

Hieronder vind je het aanbod

Aanbod 10-dagenregeling

Al de scholen die zich ingeschreven hebben voor een opleiding uit het aanbod van de 10-dagenregeling, worden gevraagd om het elektronische formulier 'akkoord gebruiksvoorwaarden' voor het schooljaar 2017-2018 in te vullen.

 Elektroniscge formulier

Welke gegevens hebben we nodig?

• het aantal opleidingsdagen
• schatting van het aantal leerlingen
• voorkeursperiode

Planning:

Er is een inschrijfperiode voorzien van 15 mei 2017 tot 15 juni 2017.
Op 30 juni laat de VDAB weten of de aanvraag al dan niet weerhouden wordt, onder voorbehoud van een definitieve planning.
Gedurende de 1ste helft van september: VDAB neemt contact op met de contactpersoon van de school om verder af te stemmen.

Nog bijkomende vragen?

Contactpersoon VDAB:

Contactpersonen RTC Limburg:


Infobrochure CNC-machines VDAB i.s.m. Siemens

De VDAB heeft samen met Siemens een infobrochure ontwikkeld, zodat scholen zich beter kunnen voorbereiden op het werken met CNC-machines van VDAB.

De infobrochure bestaat uit  web-based-modules, trainingsvideo's, software download, apps en voorbeeldoefeningen, zodat je als leerkracht je grondig kan voorbereiden om te werken met de Siemens sturing op de CNC-machines bij VDAB.

Brochure