Omschrijving

Context:
Er is binnen onze doelgroep van scholen nood aan goed opgeleide leraren op gebied van
computernetwerken, WIFI en de beveiliging ervan zoals het installeren van firewalls en VPN’s. Een
aantal scholen gebruiken het open source pakket pfSense. Hierin heeft men ondersteuning nodig.
Alvorens aan de slag te kunnen met pfSense is er een grondige kennis nodig van
computernetwerken.
We maken de keuze om 2 verschillende trajecten uit te rollen.
Een versneld traject dat we in schooljaar 2021-2022 nog lanceren en afwerken. En een tweede
traject dat loopt gedurende volledig schooljaar 2022 en 2023, is bedoeld voor een andere groep
leraren.

Versneld traject 2021-2022
Het opzet van traject 1 is dat leraren versneld aan de slag kunnen met Pfsense. Hiervoor is voldoende
kennis van netwerken concepten nodig; Ipv4, switching, routing, …. Daarom stellen we voor dat elke
deelnemer een inschalingstest doorloopt via een zelfevaluatie. Deze evaluatie zal gebaseerd zijn op
het eindexamen van een certificatieprogramma CCNA 1. Om in dit traject goed mee te kunnen is een
eindscore van 7/10 noodzakelijk.

Dag 1: basisconcepten rond netwerkbeveiliging. Hoe installeer je een firewall, welke knelpunten kan
je allemaal tegenkomen?
Op het einde van dag 1, heeft men voldoende bagage om in de eigen school met de knelpunten aan
de slag te gaan.

Dag 2: hoe zet je een netwerk op? Opsplitsen van netwerken met VLAN’s. Opzetten van VPN’s.

Dag 3: hoe beheer je dat netwerk? Best practices in de schoolomgeving.

Doelgroep

  • Leraren industriële ICT (2de of 3de graad)
  • Leraren die bezig zijn met ict-netwerken (2de of 3de graad)

Praktisch

Deze opleiding heeft al plaatsgevonden in mei 2022 @ T2-campus te Genk

Partners