Omschrijving

Deze praktijkdagen waren een vervolg op de theoretische sessies over de basis van elektropneumatica van vorig
schooljaar.

Je leerde in kleine groep van maximum 10 deelnemers hoe je eenvoudige elektropneumatische schakelingen
kunt aansluiten.

Na het volgen van de praktijkdag kreeg je gratis een licentiecode aangeboden die 8 gebruikers toelaat simultaan
schema’s te tekenen en te simuleren met de FluidSIM-MecLab software. De software voldoet voor de
basisopleiding in de tweede graad waar slechts eenvoudige opdrachten worden uitgewerkt.

Deze software zal de leerkrachten en hun leerlingen toelaten om eenvoudige elektropneumatische schema’s te
tekenen en te simuleren zodat ze de werking van het schema kunnen testen voor ze het uitvoeren.

Via onderstaande knop kan je het afgewerkte programma vinden.

Doelgroep

Leraren van de 2de graad A-finaliteit, die lesgeven in het studiegebied Mechanica-Elektriciteit

Praktisch

Deze opleiding heeft plaatsgevonden in de maanden oktober, november en december 2022.

Partners