Projecten binnen het studiegebied Mechanica-elektriciteit

Specificatie Elektriciteit-elektronica

Duurzame energie

Om te voldoen aan de doelstellingen van de EU-richtlijnen rond klimaat en energie zet België onder andere in op duurzame elektriciteitsproductie uit zonne- en windenergie.

Terwijl kleinschalige PV-installaties reeds ingeburgerd zijn, moet de markt van de kleine en middelgrote windturbines (KMWT) nog opengebroken worden. Initiatieven zoals “Windkracht 13” van de universiteit Gent, Tecnolec en het Agentschap Ondernemen moeten hierin verandering brengen.

De transitie naar zonne- en windenergie heeft consequenties naar de stabiliteit van het elektriciteitsnet en de balans rond aanbod en verbruik van elektriciteit.